Trong nước

Cà Mau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và Sở Tư pháp

Ngày 7/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thường trực UBND tỉnh đã thống nhất với ý kiến, đề xuất sắp xếp bộ máy, tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và Sở Tư pháp.

Theo đó, Sở Y tế sẽ tiến hành sắp xếp tinh gọn khối văn phòng Sở, ghép Văn phòng với Phòng Tổ chức thành Phòng Tổ chức - Hành chính, giữ nguyên Phòng Nghiệp vụ y và Phòng Nghiệp dược.

Thường thực UBND tỉnh cũng cho chủ trương hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Khoa Tâm thần thuộc Trung tâm phòng, chống các bệnh xã hội, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau (CDC Cà Mau) trực thuộc Sở Y tế.

Cùng với việc thành lập Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế nghiên cứu phương án sáp nhập Khoa Lao của Bệnh viện Đa khoa và Khoa Lao của Trung tâm phòng, chống các bệnh xã hội về một đầu mối để tập trung nguồn lực, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh.

Đồng thời, Bệnh viện Mắt - Da liễu được thành lập theo đề xuất, nghiên cứu phương án nhập Khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa và Khoa Mắt của Trung tâm phòng, chống các bệnh xã hội. Tuy nhiên, khi lựa chọn, điều chuyển nhân sự về bệnh viện mới thì phải đảm bảo nhân lực để duy trì việc khám và điều trị bệnh mắt, da liễu tại tuyến huyện.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế còn lại như: Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc MP-TP cũng khẩn trương sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, gửi Sở Nội vụ để thẩm định, trình phê duyệt trong tháng 8/2019.

Các bệnh viện hạng III nếu đủ điều kiện, thống nhất cho lập thủ tục nâng lên hạng II để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh và thực hiện tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm y tế tại các huyện có bệnh viện hạng II. Đối với thành phố Cà Mau, thống nhất hợp nhất Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế thành phố thành Trung tâm Y tế đa chức năng.

Đối với các huyện chưa có bệnh viện đa khoa hạng II sẽ thực hiện mô hình Trung tâm Y tế có bệnh viện để thực hiện chức năng điều trị, giải thể các Phòng Y tế (trừ thành phố Cà Mau); đồng thời chuyển nhiệm vụ chuyên môn về y tế cho Trung tâm Y tế và chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế sang Văn phòng UBND huyện thực hiện.

Sở Y tế tăng cường chỉ đạo phát huy hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; rà soát lại nguồn nhân lực trạm y tế xã, phường, thị trấn để sắp xếp, sử dụng kết hợp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở. UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng Đề án sáp nhập, thành lập các trung tâm, bệnh viện nêu trên, gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 31/10/2019. Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 31/11/2019 để đảm bảo triển khai, hoạt động vào đầu năm 2020.

Đồng thời, Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cũng thống nhất với kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp.

Cụ thể, đối với Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản sẽ được chuyển thành đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% kể từ ngày 1/1/2020. Sở Tư pháp sắp xếp, củng cố hai đơn vị sự nghiệp công lập kể trên theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, đảm bảo quá trình hoạt động dịch vụ phải luôn tuân thủ pháp luật.

Sở Tư pháp chỉ đạo chuyển nhiệm vụ hành chính (hành chính, tổ chức, quản trị, tài vụ) của Trung tâm Trợ giúp pháp lý về Văn phòng Sở thực hiện; sắp xếp lại Trung tâm theo mô hình không thành lập phòng, thực hiện cơ chế chuyên viên; giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại các huyện, thực hiện biệt phái trợ giúp viên về các huyện theo yêu cầu nhiệm vụ. Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với các Phòng Tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý trợ giúp viên biệt phái.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam gặp gỡ gia đình cháu bé bị thầy tu đánh đập dã man man

Tác giả: Kim Há

Nguồn tin: Báo Tin tức

  Từ khóa: Sở y tế ,nhân sự ,cà mau

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP