Xóm đạo vùng biển hiến đất, mở đường

Bắc Lạc, xã Thạch Lạc (Thạch Hà) là thôn giáo toàn tòng, nằm sát biển, điều kiện tự nhiên và kinh tế khó khăn, người dân chủ yếu làm ngư nghiệp. Dầu vậy, chung tay xây dựng NTM, vừa qua, nhân dân thôn đã đập bỏ 1.758m tường rào kiên cố, trị giá hơn 700 triệu đồng; hiến 4.178 m2 đất ở, trị giá 626,7 triệu đồng để làm đường trục thôn rộng 7m.

TOP