Nghệ An chủ động ứng phó với siêu bão Noru

Chiều 25/9, ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng chống cơn bão Noru trên địa bàn tỉnh.

TOP