Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào

Chiều 25/9, Lãnh đạo tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí TS. Vi-lay-vông Bút-đa-khăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Sắc làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Trung - Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pắc-xế, CHDCND Lào.

TOP