Khởi tố 1 nguyên chủ tịch xã cùng nữ thuộc cấp

Câu kết lập hồ sơ khống quyết toán trái quy định gây thất thoát hàng trăm triệu đồng của nhà nước, ông Nguyễn Văn Hoạt, nguyện Chủ tịch UBND xã ở Ninh Bình, cùng 2 cán bộ khách bị khởi tố.

TOP