Mất cân đối nghiêm trọng cơ cấu đội ngũ giáo viên tại Nghệ An: “Gương tày liếp” của Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Vì đội ngũ giáo viên (GV) dôi dư, mất cân đối trong thời gian dài, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và huyện Vĩnh Lộc, Yên Định (Thanh Hóa) đã phải chấm dứt hợp đồng với hàng ngàn GV, gây nên nhiều bức xúc. Đó là những bài học nhãn tiền mà Nghệ An cần cân nhắc để giải quyết bài toán GV dôi dư.

Cơn lốc ảo, hậu quả thực

"Trai tài cắn thuốc lắc/ Gái sắc quất cần sa/ Đập đá quay tay, tu thành chính quả"… đọc những câu thơ tự chế này trên một trang mạng internet của hội - nhóm "đập đá, phá ke" chúng tôi thấy giật mình trước nguy cơ nhãn tiền của nó.

TOP