Ngân sách năm 2022 'dư dả' trên 222.000 tỷ đồng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước vượt 26,4% dự toán năm và đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng. Kết thúc năm 2022, ngân sách nhà nước vẫn còn thặng dư 222,5 nghìn tỷ đồng...

Phát hiện loạt bất cập khi kiểm toán ngân sách của tỉnh Đắk Lắk

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk. KTNN đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xử lý tài chính gần 730 tỷ đồng và chỉ đạo các đơn vị có liên quan chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Ngân sách tăng thu nhờ giá xăng dầu tăng cao

Dầu thô là nguồn thu đóng góp vào ngân sách Nhà nước có mức tăng cao nhất trong 4 tháng đầu năm với gần 24.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu từ xăng dầu nhập khẩu cũng tăng mạnh.

Thu ngân sách vượt 8,5% dự toán

Bộ trường Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tăng 8,4% dự toán và vượt 117.000 tỷ đồng…

TOP