Nghệ An: Hoàn tất bước 'kiện toàn' ngôi nhà chung NAFF

Những nụ cười vui vẻ như cởi bỏ được bao áp lực, những cái bắt tay thể hiện tinh thần đoàn kết là những gì mà tất cả các thành viên BCH Liên đoàn Bóng đá Nghệ An (NAFF) cảm nhận được tại Chương trình Tất niên – trao danh vị khen thưởng và công bố chức danh Cán bộ các phòng/ban nhiệm kỳ hoạt động 2023/2028.

TOP