Chủ tịch thị xã giúp người dân... đi kiện

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo các đơn vị liên quan giúp đỡ người dân khởi kiện những cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm khiến dân không được giao đất tái định cư.

TOP