Trạm trộn bê tông nhựa không phép: Phớt lờ yêu cầu tháo dỡ

Mặc dù có nhiều sai phạm trong xây dựng một số công trình và đã được yêu cầu tháo dỡ, song hơn 1 năm qua Công ty Hoàng Long (xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vẫn chây ỳ, phớt lờ “lệnh” của chính quyền địa phương

TOP