Trong nước

Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 đơn vị bầu cử, bầu ra 51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang được tiến hành đúng quy định, bảo đảm yêu cầu. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp nhận hồ sơ ứng cử đến hết ngày 14/3 và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 16/3.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 đơn vị bầu cử, bầu ra 51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trước đó, tại Hội nghị Hiệp thương giới thiệu đại biểu Quốc hội lần thứ nhất đã thỏa thuận nhất trí giới thiệu 13 người ra ứng cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội, trong đó, có 4 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “HĐND cấp tỉnh được 51 đại biểu. Vừa rồi qua hiệp thương lần thứ nhất, đã giới thiệu đến 99 người để chuẩn bị hồ sơ ứng cử để ngày 14/3 tới hiệp thương lần hai, chốt danh sách sơ bộ. Qua hội nghị hiệp thương lần ba sẽ chốt danh sách chính thức để đưa ra tiếp xúc cử tri vận động ứng cử”./.

Tác giả: Lê Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP