Nghệ An: Tuyển sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú chất lượng cao có sự phân biệt?

Năm học 2019 - 2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định về việc xây dựng trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông chất lượng cao. Tuy nhiên, điều đáng nói là UBND tỉnh Nghệ An lại ban hành kế hoạch tuyển sinh có phân biệt vùng miền nên gây bức xúc trong dư luận học sinh và phụ huynh.


TOP