Trốn khỏi khu cách ly để đi mua ma tuý

Đang cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 nhưng Hoàng Văn Khánh đã trốn khỏi khu cách ly rồi cùng đồng bọn đi mua ma tuý sử dụng.

TOP