Nghi Lộc: Đa dạng, thiết thực trong "Dân vận khéo"

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, huyện Nghi Lộc luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển KT – XH, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Formosa "lọt cửa" vì quy định kiểm soát công nghệ yếu kém?

Phân tích từ vụ Formosa đầu độc biển miền Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, để lọt những công nghệ sản xuất lạc hậu vào Việt Nam không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng khó lường đến trật tự trị an, an sinh xã hội…

TOP