'Thanh toán thông minh, lợi ích đồng hành' cùng Petrolimex Nghệ An

Với mục tiêu phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu ngày càng văn minh hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng thanh toán nhanh chóng và thuận tiện, từ ngày 11/11/2021, Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) đã tổ chức lễ Golive chính thức vận hành hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc công ty.

Thanh toán không tiền mặt và tích điểm nhận thưởng trên Petrolimex ID

Để phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) ngày càng văn minh hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng thanh toán nhanh chóng và thuận tiện, kể từ tháng 11/2021, Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) đã áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống CHXD trực thuộc với thông điệp "Thanh toán thông minh - lợi ích đồng hành".

TOP