Độc đáo nét kiến trúc nhà gỗ mang phong cách hiện đại

Với nét kiến trúc nhà gỗ cổ xưa truyền thống Việt Nam là chủ đạo, chủ nhân của ngôi nhà đã thiết kế, xây dựng thêm phong cách hiện vào phong cách cổ xưa của ngôi nhà gỗ 3 gian 2 chái. Nhưng vẫn không mất đi nét kiến trúc nhà gỗ truyền thống Việt Nam.


TOP