Maduro kêu gọi phe đối lập đàm phán

Maduro gợi ý chính quyền và phe đối lập cùng thỏa hiệp để đạt được thảo thuận, khi nỗ lực đàm phán giữa hai bên tại Na Uy chưa thành công.

TOP