Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVII: Chất vấn trách nhiệm của người đứng đầu sở, ngành trong thực hiện các vấn đề chưa hiệu quả

Tại kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND tỉnh dự kiến tập trung chất vấn trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết giám sát chuyên đề, kết luận giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ 11 đến 13/12

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021, sáng 23/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị.

TOP