GS Ngô Bảo Châu: "Toán học và phụ nữ đều khó giải"

"Phu nhân ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của Giáo sư? Giữa việc giải một bài toán khó và giải mã một người phụ nữ, cái nào dễ hơn?" - ông Ngô Bảo Châu cười lớn khi nghe câu hỏi của sinh viên.

TOP