Dân bản kiếm tiền triệu trong mùa đào măng đắng

Từ giữa tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm, dân bản ở các xã Tri Lễ, Nậm Giải, Thông Thụ... (Quế Phong) lại mang gùi, cầm xuổng lên núi tìm măng đắng. Với bà con nơi đây, măng đắng không chỉ là một món ăn đặc sản mà còn đem đến một nguồn thu nhập đáng kể.

TOP