Những lời khai về cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang tại Toà

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường khai rõ, đối với Hội đồng xét duyệt thuốc thì Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt là người quyết định cuối cùng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng xét duyệt không đồng ý thì bị cáo không được phép ký ban hành các loại thuốc này. Thời điểm đó, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt là ông Cao Minh Quang.

Bắt cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Cơ quan điều tra khởi tố ông Cao Minh Quang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ Công ty Dược phẩm Cửu Long giữ lại 3,848 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu từ ngân sách nhà nước.

TOP