Nghệ An ra công điện khẩn ứng phó với bão Mangkhut

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An ra công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có các phương án ứng phó.

Công điện của tỉnh Nghệ An về ứng phó cơn bão số 10

Để chủ động ứng phó cơn bão số 10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương thực hiện công tác ứng phó với bão và mưa lũ.

TOP