Rủ bạn trộm cắp cáp điện của đơn vị

Thắng là công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã rủ 2 người bạn trộm cắp tài sản của cơ quan gây tổng thiệt hại 16.089.000 đồng chỉ trong 3 ngày.

TOP