Kinh tế

Ông Trương Gia Bình ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty FPT sẽ ứng cử Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng Vietcombank.

Sáng nay, ngày 27/4/2018, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đáng nói, trong tờ trình gửi cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT có thên trong số 11 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của ngân hàng này.

Cụ thể, danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT gồm có 8 người. Trong đó có 6 thành viên cũ hiện nằm trong HĐQT Vietcombank, gồm: ông Nghiêm Xuân Thành, ông Phạm Quang Dũng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Mỹ Hảo, ông Phạm Anh Tuấn và ông Eiji Sasaki.

Hai thành viên HĐQT hiện hành không còn tên trong danh sách bao gồm ông Yutaka Abe, bà Nguyễn Thị Dũng. Thay vào đó là hai thành viên mới là ông Hồng Quang và ông Trương Gia Bình.

Ông Trương Gia Bình

Ông Hồng Quang hiện là Trưởng ban tổ chức cán bộ Vietcombank, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

Còn ông Trương Gia Bình ứng cử làm Thành viên HĐQT độc lập. Ông Bình hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT; Chủ tịch Câu lạc Bộ doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

Năm 2017, tổng tài sản Vietcombank đạt 1.035.293 tỷ đồng, tăng 31,39% so với 2016; vốn chủ sở hữu đạt 52.558, tăng 9,16, trong đó lợi nhuận chưa phân phối đạt 8.715 tỷ đồng.

Huy động vốn đạt 726.734 tỷ đồng, tăng 20,97%. Dư nợ tín dụng đạt 557.688 tỷ đồng, tăng 17,19%; lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng... Vietcombank dự kiến chia cổ tức 8% bằng tiền mặt.

Tác giả: Hà Loan

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP