Video

Những pha đấu hiểm tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Tham dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (TP Hải Phòng), du khách nhiều phen "đứng tim" bởi trâu chiến phá tan hàng rào sắt, rượt đuổi người.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP