Trong tỉnh

Nghệ An: Nợ xấu trên địa bàn còn 1.745 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến đầu tháng 5/2018, nguồn vốn huy động tại địa bàn đạt 113.190 tỷ đồng (tăng 57.086 tỷ đồng so với 5 năm trước), dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 177.008 tỷ đồng.

Ngoài việc cung cấp tín dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn còn mở rộng hoạt động, cung cấp vốn và các dịch vụ ngân hàng cho các dự án ngoài địa bàn nhằm đáp ứng các nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp các địa phương trong khu vực.

Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 65.548 tỷ đồng, chiếm 37% tổng dư nợ. Trong ảnh: chế biến lạc xuất khẩu tại Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang).

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chú trọng cho vay vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình tín dụng của Chính phủ.

Cụ thể: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 65.548 tỷ đồng, chiếm 37% tổng dư nợ; dư nợ chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP là 19.212 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ; dư nợ cho vay đối với các đối tượng chính sách qua ngân hàng chính sách xã hội đạt 7.493 tỷ đồng, chiếm 4,2% tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đạt 819 tỷ đồng. Ảnh: Việt Hùng

Dư nợ cho vay gói hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP đạt 365 tỷ đồng; dư nợ cho vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đạt 819 tỷ đồng, với 104 tàu công suất lớn được đóng mới, phần lớn đã đưa vào khai thác...

Cũng theo báo cáo, nợ xấu đến thời điểm 30/4/2018 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn là 1.745 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2013.

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: vốn huy động ,nợ xấu

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP