Trong tỉnh

Nghệ An hỗ trợ gần 26 tỷ đồng cho lao động khó khăn do dịch Covid-19

Nghệ An vừa ban hành quyết định hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng cho lao động gặp khó khăn trong đại dịch. Theo đó, hơn 16.000 lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí này.

Theo đó, UBND tỉnh nghệ An vừa ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 36).

Theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 3/3/2022, UBND tỉnh giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 16.201 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 25.873.505.000 đồng.

Hơn 16.000 lao động sẽ được hỗ trợ trong đợt này.

Cụ thể, kinh phí hỗ trợ cho 344 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 1.276.785.000 đồng.

Kinh phí hỗ trợ 7.634 người lao động ngừng việc với số tiền 13.811.000.000 đồng.

Kinh phí hỗ trợ 7.840 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế với số tiền 9.753.800.000 đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ 2 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 7.420.000 đồng.

Hỗ trợ 302 hộ kinh doanh với số tiền 906.000.000 đồng.

Hỗ trợ 79 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền 118.500.000 đồng.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh và UBND các huyện, thị xã: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Con Cuông, Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 3.879.914.000 đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên. Tạm ứng ngân sách cấp tỉnh số tiền gần 21.993.591.000 đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP