Trong nước

Kiên quyết chống tiêu cực trong luân chuyển cán bộ

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, cần kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác luân chuyển cán bộ, nhất là việc chạy luân chuyển; bảo đảm công tác luân chuyển cán bộ chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Sáng 30/11, tại Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị cán bộ Trung ương luân chuyển. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo đánh giá công tác luân chuyển do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày cho biết, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng đã được thực hiện nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ và đạt được một số kết quả cụ thể.

Từ sau Đại hội XII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, luân chuyển 16 đồng chí cán bộ Trung ương về địa phương công tác; phân công, bố trí công tác khác đối với 26 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển đang công tác tại địa phương. Đến thời điểm hiện nay, còn 22 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển trên 36 tháng đang công tác tại địa phương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành bài bản, chặt chẽ, đồng bộ, minh bạch, khách quan và dân chủ hơn theo đúng chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém và khuyết điểm trong thời gian qua. Việc lựa chọn cán bộ, địa bàn, chức danh luân chuyển được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng theo phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó”; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ, cơ quan nơi đi với địa phương nơi đến; cán bộ luân chuyển là cán bộ trẻ, chủ yếu cấp Thứ trưởng, tương đương, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển.

Việc phân công, bố trí đối với cán bộ sau luân chuyển được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm; phân công, bố trí công tác đã có sự đổi mới, từng bước phù hợp với năng lực, sở trường, chức danh quy hoạch, kết quả, thành tích và sản phẩm công tác cụ thể của cán bộ sau luân chuyển.

Hầu hết các đồng chí cán bộ luân chuyển đều có nhận thức đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành sự phân công, điều động, bố trí công tác của các cấp có thẩm quyền; nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương cũng cho rằng, luân chuyển cán bộ mới chủ yếu thực hiện từ Trung ương về địa phương; luân chuyển từ địa phương về Trung ương hoặc luân chuyển ngang giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị chưa nhiều. Có nơi chưa lãnh đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, còn có biểu hiện cục bộ, khép kín và chưa tạo điều kiện, môi trường công tác đối với cán bộ luân chuyển.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy nên luân chuyển cán bộ, bố trí công tác đối với cán bộ sau thời gian luân chuyển có những khó khăn, bất cập.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên những ý kiến từ thực tiễn luân chuyển, đồng thời đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả công tác luân chuyển trong thời gian vừa qua; khẳng định, các đồng chí cán bộ luân chuyển đã có những bước trưởng thành hơn, được rèn luyện và thử thách từ thực tiễn; gắn bó với địa phương nơi đến, tâm huyết, trách nhiệm thực hiện công việc được giao; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Kết quả công tác luân chuyển đã góp phần cụ thể hóa các nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ của Đảng.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác luân chuyển cán bộ. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Quá trình luân chuyển, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cần kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác luân chuyển cán bộ, nhất là việc chạy luân chuyển; bảo đảm công tác luân chuyển cán bộ chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan và thực sự vì mục đích chung.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; chủ động tham mưu, đề xuất phân công, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp đối với cán bộ sau luân chuyển.

Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Nêu lên yêu cầu đối với bản thân cán bộ luân chuyển, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cán bộ luân chuyển cần tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động, bố trí công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền./.

Tác giả: Hiền Hòa

Nguồn tin: dangcongsan.vn

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP