Trong nước

Kiểm điểm Cục trưởng Quản lý thị trường vì thiếu kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh này kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc do vi phạm trong hoạt động công vụ.

Ngày 23/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa ra thông báo kết quả kỳ họp thứ 22, do ông Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Tại kỳ họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, ông Trần Đức Tiến đã thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để một số đơn vị trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định vi phạm trong hoạt động công vụ.

Từ đó dẫn đến có đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về mặt đảng, chính quyền và vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, ông Trần Đức Tiến có tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và nhận trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại cơ quan; vi phạm của các Đội Quản lý thị trường xảy ra trong thời điểm lãnh đạo Cục chưa được kiện toàn, chỉ có duy nhất ông Tiến đảm đương nên thiếu sâu sát trong công tác quản lý, điều hành; năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao nên việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến những vi phạm trong hoạt động công vụ.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Trần Đức Tiến kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, UBKT Tỉnh ủy cho rằng, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định nêu trên về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước bên cạnh những ưu điểm còn có phần trách nhiệm trong hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân bên cạnh những ưu điểm còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính đảng. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP