Trong nước

Không kể Bộ Công an, Quốc phòng: Tăng 2 tổng cục, 7 cục sau 1 năm tinh gọn

Sau 1 năm sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả nước có 29 tổng cục, tăng 2; có 125 cục thuộc bộ, ngành, tăng 7 cục, không tính Bộ Công an và Quốc phòng.

Con số này được Bộ Nội vụ thống kê tính đến ngày 27/12/2018, công bố trong báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng nay.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Cụ thể, Bộ cho biết, sau 1 năm thực hiện nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, số lượng vụ và tương đương thuộc bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8.

Tuy nhiên, số lượng cục thuộc bộ, ngang bộ là 125 tổ chức, tăng 7; con số ở cấp tổng cục là 29, tăng 2 (Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương và Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ NN&PTNT).

Ngoài ra, số lượng vụ, cục thuộc các tổng cục cũng có nhiều biến động. Cụ thể, số lượng cấp vụ thuộc tổng cục là 219 tổ chức, tăng 6; cục và tương đương thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng 2; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục 128, tăng 5 đơn vị.

Tính đến thời điểm cuối 2018, số lượng ban (vụ) thuộc cơ quan Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1; đơn vị sự nghiệp là 154 tổ chức, giảm 37.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành 8 nghị định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ.

Chính phủ đã ban hành 17/29 quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các tổng cục và tương đương. So với Chính phủ nhiệm kỳ khóa 13, tăng 2 tổng cục (không tính các tổng cục thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng).

2019 giảm khoảng 44.510 biên chế

Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, Bộ Nội vụ cho biết, tỉnh Bạc Liêu đã hợp nhất Sở GD&ĐT và Sở KH&CN thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở VHTT&DL với Sở TT&TT thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Tỉnh Bắc Ninh đã giải thể Sở Ngoại vụ; Hà Giang thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; Lào Cai hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng.

Hay tỉnh Bắc Kạn giải thể 8 phòng dân tộc và 8 phòng y tế; Quảng Ninh thí điểm hợp nhất 14 ban tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ; 14 ủy ban kiểm tra huyện ủy với thanh tra cấp huyện.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng cho biết số đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã thực hiện sáp nhập, điều chỉnh, thành lập mới năm 2018 có tổng cộng 713 đơn vị hành chính cấp huyện và 11.162 cấp xã. Trong đó, giảm 1 huyện, 2 thị xã và 13 xã; tăng 3 thành phố, 9 phường, 4 thị trấn.

Về tinh giản biên chế, tính đến năm 2018, cả nước giảm 40.500 người. Cụ thể, năm 2015 giảm 5.778 người, năm 2016 hơn 11.900 người, 2017 hơn 12.600 người, 2018 là 10.139 người. Trong đó, số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35 nghìn người và cho thôi việc ngay 5.483 người.

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5,5 nghìn người, biên chế sự nghiệp giảm 39 nghìn người.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP