Trong nước

Khai trừ Đảng cựu Bí thư Cô Tô quan hệ bất chính với cấp dưới, còn 1 chức vụ nữa thì sao?

Sau khi bị Ban Bí thư khai trừ Đảng, cựu Bí thư huyện Cô Tô (Quảng Ninh) quan hệ bất chính với nữ cán bộ cấp dưới vẫn còn 1 chức vụ sẽ bị xem xét, bãi nhiệm.

Ngày 15/12, ông Lê Hùng Sơn, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư huyện ủy Cô Tô đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng.

Trong đó, có việc sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, theo điều lệ Đảng, khai trừ là hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng đối với một cá nhân đảng viên.

Theo đó, sau khi bị Ban Bí thư kỷ luật khai trừ về Đảng, các chức vụ trong Đảng của ông Lê Hùng Sơn như Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (Tỉnh ủy viên), Bí thư Huyện ủy Cô Tô đương nhiên sẽ không còn.

Tuy nhiên, về danh nghĩa, hiện nay ông Lê Hùng Sơn đang còn chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô và đại biểu HĐND huyện Cô Tô. Chức vụ này sẽ bị xem xét, xử lý để đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Theo Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nêu rõ nguyên tắc, kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại (trừ trường hợp có quy định khác).

Tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Theo Hướng dẫn số 02 ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư, vấn đề này được thực hiện như sau: Sau khi xem xét xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, chậm nhất 5 ngày, tổ chức đảng phải có văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị với các tổ chức có thẩm quyền xử lý về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự.

Chậm nhất 30 ngày, khi nhận được văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị của tổ chức đảng có thẩm quyền, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên.

Theo một nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ cho hay, đối với trường hợp đảng viên giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ra, nếu bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng thì chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ra đó sẽ bị bãi nhiệm.

Với trường hợp ông Lê Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, đây là chức vụ là do Hội đồng nhân dân huyện bầu ra, để bãi nhiệm chức vụ này của ông Sơn đảm bảo sự đồng bộ với kỷ luật Đảng, Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô là cơ quan quyết định.

Ngoài ra, HĐND sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Cô Tô với ông này.

Trước đó vào ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV đối với ông Lê Hùng Sơn.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP