Xã hội

Hơn 17 triệu người Việt đang làm 'nô lệ' cho thuốc lá

Trong 5 năm 2010-2015, số người Việt trên 15 tuổi hút thuốc lá giảm nhưng vẫn ở mức cao với hơn 17 triệu người hút.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP