Trong nước

Giải thể 'Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972' vì nhiều sai phạm

Bộ Nội vụ vừa có quyết định giải thể Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972, liên quan đến những sai phạm xảy ra tại hội này.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ (nếu có).

Hội phải giải quyết tài sản, tài chính và các thủ tục giải thể Hội theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quà và Điều lệ Hội.

Văn bản giải thể Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ tịch Hội và cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội về việc giải quyết tài sản, tài chính của Hội khi giải thể Hội.

Hội phải có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại sau khi đã hoàn thành quyết định giải thể.

Ngày 28/11/2019, Bộ Nội vụ có thông báo Kết quả kiểm tra hoạt động của Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thông báo kết luận, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội trong tổ chức, hoạt động và không chấp hành chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nghiêm trọng.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: Báo Vietnamnet

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP