Trong nước

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật nguyên Tư lệnh Quân khu 2

Ủy ban Kiểm tra TƯ thi hành kỷ luật một số cán bộ quân đội và đề nghị xem xét kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2.

Trung tướng Dương Đức Hòa nguyên Tư lệnh Quân khu 2

Từ ngày 15 đến 17/7/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 46. Tại kỳ họp, cơ quan kiểm tra Trung ương xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, các ông: Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4; Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Trọng Lương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng và Đại tá Nguyễn Trọng Lương; khiển trách Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng.

Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa.

Tác giả: Phùng Đô

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP