Bạn cần biết

Đại hội đồng hội trưởng lão Hàn Quốc

Bên kia đất nước, bên kia tôn giáo

Viện tổng hợp thần học thống nhất RaPa

Địa chỉ mới: 49 đường 30, Đại lộ Hoam, Seoul, Nation love Church

Địa chỉ cũ: 19-16 Dongja - dong, Yongsan-gu, Seoul, Nation love Church, (02)749-9380. Điện thoại và số Fax: (02)318-9020

Số điện thoại tại địa phương: 083-485-4212

Thời gian: Trong suốt năm

Ngày: Từ 18/4 đến 12/5/2019 vào mỗi sáng thứ 7 từ 10h30 đến 16h

Phí tham gia: Tự trả (ăn nhẹ và bữa chính)

Người tham dự: người dân địa phương, người hướng dẫn, dân thường

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP