Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh vừa tổ chức gặp mặt và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi gặp mặt này.

Trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân.

Vào dịp này 73 năm về trước, sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời được một tháng, trong Bức thư gửi cho giới doanh nhân nhân ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “…Giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và Tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kin h tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”. Đây được xem là nền tảng tư tưởng của Đange và Nhà nước ta về vai trò, sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; trên cơ sở đó đã cụ thể hóa trong nhiều văn kiện, nghị quyết quan trọng của Đảng, Chính phủ, Nghị quyết số 09 ngày 9-12-2011 của Đảng cũng đã xác định “ Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, hiệu quả, sức mạnh cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”

Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình, những đóng góp của các doanh doanh nhân, các nhà đầu tư có vai trò, vị trí hết sức qua trọng, nhất là trong điều kiện kin h tế của tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp như: cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, chính sách mặt bằng sản xuất, chính sách xúc tiến mở rộng thị trường…tạo môi trường, điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An đang ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô. Tính đến nay toàn tỉnh có khoảng 19.106 doanh nghiệp đăng ký trong đó số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động khoảng 13.230 doanh nghiệp. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kin h doanh cho 1.337 doanh nghiệp, tăng 4,86% cùng kỳ; tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký là 7.842,1 tỷ đồng, tăng 18,59% cùng kỳ; Quy mô vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,86 tỷ đồng, tăng 13,09% só với cùng kỳ.Một số dự án lớn đã được cấp mới trong 9 tháng năm 2018 như: Dự án Nhà máy bia, nước giải khát Mấn tại Khu B-KCN Nam Cấm; Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II; Nhà máy Em-Tech Vinh KCN VSIP… Kết quả này phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư với môi trường kinh doanh của Nghệ An, là tín hiệu lạc quan đối với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động có hiệu quả của các Doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và đóng góp vào nền ki nh tế của tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ( GRDP) 9 tháng năm 2018 ước đạt 58.422 tỷ đồng, tăng 8,02% si cùng kỳ. Cơ cấu ki nh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách 9 tháng năm 2018 ước thực hiện 9.717,6 tỷ đồng, đạt 76,6% dự toán, tăng 14,7% cùng kỳ. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, công tác nhân đạo, từ thiện đạt nhiều kết quả tích cực…Những kết quả trên, khẳng định đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh, trong đó, có các vị doanh nhân có mặt trong Hội nghị hôm nay.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà trong thời gian qua

Thưa quý vị đại biểu, khách quý

Mặc dù tăng nhanh về số lượng nhưng đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô còn nhỏ, chi phí sản xuất cao, tính cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế. Chưa có nhiều các doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn, có tính chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính đột phá; Bên canh đó,một số chủ trương, chính sách của tỉnh chưa thực sự đồng bộ, chưa tạo được động lực cho phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh, chưa đảm bảo được cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi tromng điều kiện kinh tế thị trường

Cùng với đội ngũ doanh nhân c ả nước, doanh nhân Nghệ An đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Chúng ta có nhiều cơ hội phát triển khi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của mình đã được xác định rất cụ thể trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó trọng điểm trong phát triển kinh tế được xác định đó là: Phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến gắn với khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; Phát triển du lịch, dịch vụ, các dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực, tài chính, ngân hàng, y tế, thông tin truyền thông, phát triển thương mại đặc biệt là xuất khẩu hàng hóa; Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và mạng lưới đô thị; Đẩy mạnh cải cahs thể chế kinh tế mà trọng tâm là cải cahs hành chính tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng

Để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Nghệ An lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, thực sự là” những người lính trên mặt trận kin h tế”, tại diễn đàn này, tôi đề nghị thực hiện một số nhiệm vu, giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất: Mỗi doanh nghiệp phải luôn xác định mình là doanh nghiệp khởi nghiệp để luôn luôn sáng tạo, chiunh phục những giá trị mới. Mỗi dianh nhân phải luôn có và thể hiện khát vọng vươn lên, tích cực ứng dụng những thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị và cạnh tranh, phấn đấu xây dựng thương hiệu sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quảng bá Nghệ An đến cộng đồng doianh nghiệp, các nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước

Thứ 2: Hình ảnh của một doanh nhân thành đạt gắn với văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân Nghệ An phải năng cao tinh thần tự hào về quê hương, tự tôn dân tộc, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, xây dựng đạo dức, văn hóa kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững, đời sống vật chất, tiunh thần của người lao động không ngừng được nâng cao. Chung tay vì lợi ích cộng đồng, thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, đóng góp từ thiện, nhân đạo, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà

Thứ 3: Về phía các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, tôi đề nghị cần tiếp tục lầm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước; tăng cường sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, của doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh có các chính sách phù hợp; làm tốt công tác thông tin, cung cấp, trang bị những kiến thức, kinh nghiệm quản trị sản xuất, kinh doanh tiên tiến cho đội ngũ doanh nhân, daonh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc để vtoon vinh sự cống hiến của doanh nghiệp, doanh nhân đối với quê hương

Thứ 4: Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ kiên trì, quyết liệt để hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới. Sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường đối thoại để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp; Nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước thgoong qua việc đẩy m=nhanh xây dựng và vận hành chính quyền điên tử; nghiên cứu triển khai mô hình Trung tâm hành chính công để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý, tư vấn, đào tạo…cho doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thúc đẩy các phong trào khởi sự kinh doanh đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nâng cao năng lực phục vụ, tinh thần phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ; tăng cường thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ vị phạm, gây phiền hà cho doanh nghiệp, Khuyến khích các doanh nhân đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, hành vi sách nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý

Nghệ An là tỉnh đất rộng, người đông, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, đặc biệt là tiềm năng và sức mạnh con người, tuy nhiên,hiện nay chưa nphair là tỉnh khá của khu vực Miền Bắc. Để hoàn thành mục tiêu to lớn này, tôi tin tưởng và mong muốn cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nỗ luwckj sản xuất, kinh doanh để đạt được những thành tựu lớn hơn nữa, góp phần nhiều hơn cho xã hội và cho sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh

Một lần nữa, kinh chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc các doanh nhân tỉnh nhà buôn may, bán may, thịnh vượng, phát đạt làm giàu cho mình và làm giàu cho quê hương! Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Thái Thanh Quý

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP