Trong nước

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Chủ tịch Quốc hội viện dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Sáng nay 16/7, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tập trung vào công tác cán bộ

Phát biểu về nội dung tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong quá trình chuẩn bị và thảo luận tại Hội nghị Trung ương, đa số các ý kiến của các đại biểu đều đồng tình cho rằng, cần thiết phải ban hành nghị quyết về công tác cán bộ các cấp. Bởi, công tác cán bộ và cán bộ có vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc thành bại của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội viện dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. “Tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng để có thể sử dụng tốt đội ngũ cán bộ có chất lượng cao là điều kiện cơ bản cho bộ máy tổ chức Đảng và các cơ quan công quyền vận hành tốt, có hiệu quả và ít bệnh tật”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thực hiện tư tưởng của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động và đó cũng là nguyên nhân thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và hệ trọng của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng và khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Hội nghị nghe 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7

Chủ tịch Quốc hội đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 26. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Trên cơ sở những nội dung cụ thể của Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thường trực các tổ Đảng, Đảng bộ các văn phòng sẽ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra có kế hoạch để thực hiện kế hoạch của Bộ chính trị và có chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị để thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đó sơ kết, tổng kết thường xuyên theo dõi việc thực hiện. Chương trình hoạt động phải phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Để làm sao trong các mốc thời gian 2020-2025-2030, Quốc hội, Đảng bộ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội luôn được đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 và đạt được kết quả nhất định, tốt đẹp trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý công tác cán bộ của Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày với những nội dung về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng truyền đạt; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển truyền đạt về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội./.

Tác giả: Lê Tuyết

Nguồn tin: Báo VOV

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP