Xã hội

Cho phép Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1

Sáng 10-5, hội đồng liên ngành đã thống nhất đánh giá các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành của Formosa đáp ứng đủ điều kiện để đưa lò cao số 1, xưởng luyện thép vào vận hành thử nghiệm.

Phiên họp hội đồng liên ngành giám sát việc khắc phục vi phạm của Formosa gồm 11 bộ ngành và UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng các nhà khoa học, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà chủ trì.

Đây là phiên họp được tổ chức sau 2 đợt kiểm tra tại thực địa công tác khắc phục sự cố Formosa do Bộ trưởng Bộ TN-MT trực tiếp vào kiểm tra trong tháng 4.

Tại buổi họp, hội đồng liên ngành đã tập trung thảo luận việc khắc phục, bổ sung về công nghệ tại trạm xử lý nước thải sinh hóa, trạm xử lý nước thải công nghiệp rồi các biện pháp xử lý chất thải. Đặc biệt phân tích, làm rõ xử lý về môi trường của Formosa khi vận hành lò cao số 1.

Theo báo cáo, trong số 22 hạng mục công trình cần phải hoàn thiện, hiện Formosa đã hoàn thiện được 12/22 hạng mục phụ trợ, có thể xác nhận hoàn thành theo quy định. Có 7/22 hạng mục công trình đang vận hành thử nghiệm về cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, các nguồn chất thải phát sinh được kiểm soát chặt chẽ và được xử lý đạt quy chuẩn môi trường quy định.

Có 2/22 hạng mục công trình về cơ bản đã hoàn thành xây dựng, đã lắp đặt đồng bộ các thiết bị xử lý và quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải theo quy định và đang được chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vận hành thử nghiệm gồm lò cao số 1 và xưởng luyện thép.

Còn lại lò cao số 2 và một số hạng mục đi kèm đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị đạt 99,1%, các thiết bị xử lý và quan trắc tự động liên tục sẽ được lắp đặt cùng với việc hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ lò cao số 2 của dự án.

Cũng theo Bộ TN-MT, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành và đang được đề nghị cấp giấy xác nhận hoàn thành, đáp ứng yêu cầu để vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép

Để chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Formosa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bao gồm những công trình đã làm được, công trình dự kiến vận hành thử nghiệm, kế hoạch vận hành thử nghiệm, trình hội đồng liên ngành xem xét, đánh giá làm cơ sở cho phép vận hành thử nghiệm đối với lò cao số 1 và xưởng luyện thép.

Trong phiên họp, hội đồng liên ngành cũng đánh giá với các công trình bảo vệ môi trường mà Formosa đã hoàn thành theo yêu cầu của Bộ TN-MT, trong đó có các hạng mục xây dựng bổ sung, được các nhà khoa học đánh giá đảm bảo để xử lý được nước thải trước khi thải ra môi trường.

Với việc vận hành thử nghiệm lò cao số 1, các nhà khoa học cũng phân tích và làm rõ việc vận hành thử nghiệm lò cao chỉ phát sinh ra khí thải, trong đó chủ yếu là CO2 và CO.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cũng cho biết sau khi thảo luận, phân tích, hội đồng liên ngành đã thống nhất, với các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành của Formosa đã đáp ứng đủ điều kiện để đưa lò cao số 1, xưởng luyện thép và các công trình phụ trợ của Formosa vào vận hành thử nghiệm.

Nguồn tin này cũng cho biết sau thống nhất của hội đồng liên ngành, Formosa có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục để trình Bộ TN-MT cho phép vận hành thử nghiệm với lò cao số 1, xưởng luyện thép.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép sắp tới, Bộ trưởng Bộ TN-MT cũng yêu cầu Formosa cần củng cố thiết bị, nhân lực, tăng cường giám sát môi trường tự động cũng như giám sát môi trường định kỳ thông qua việc kiểm soát các thông số về sử dụng hoá chất, tiêu thụ năng lượng, quy trình vận hành của các công trình, thiết bị và các thông số khác có liên quan một cách công khai, minh bạch.

Tác giả bài viết: Vân Long

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP