Trong nước

Cà Mau có 14 đơn vị bầu cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau vừa ban hành nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng các đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tỉnh Cà Mau có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52. Dựa trên quy định về quy mô dân số, Ủy ban Bầu cử tỉnh này cũng đã quyết nghị số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị.

Cụ thể, TP Cà Mau có 2 đơn vị bầu cử, bầu 10 đại biểu; Thới Bình và Cái Nước mỗi huyện có 2 đơn vị bầu cử, mỗi huyện bầu 6 đại biểu; Trần Văn Thời và Đầm Dơi mỗi huyện có 2 đơn vị bầu cử, mỗi huyện bầu 8 đại biểu; U Minh và Năm Căn, mỗi huyện có 1 đơn vị bầu cử, mỗi huyện bầu 4 đại biểu; huyện Ngọc Hiển có 1 đơn vị bầu cử và bầu 3 đại biểu.

Dự kiến số lượng đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử để bầu là 135 người. Trong đó, dự kiến có 10 người tự ứng cử./.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP