Giáo dục

Ban Bí thư ban hành quy định về tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Tiêu chuẩn được đào tạo cao cấp lý luận chính trị phải là đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học trở lên; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là nơi duy nhất được giao đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Quy định số 57 về “Đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”. Quy định đã làm rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo về sơ cấp, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị.

Trong đó, tiêu chuẩn thấp nhất là đối tượng được đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, chỉ cần tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Đối tượng được đào tạo trung cấp lý luận chính trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn là đảng viên dự bị hoặc chính thức; tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); với cán bộ học hệ không tập trung thì nữ phải từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

Mức cao nhất là tiêu chuẩn được đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Phải là đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học trở lên; với cán bộ học hệ không tập trung thì nữ phải từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.

Về cơ sở đào tạo: Trung tâm chính trị cấp huyện được giao đào tạo sơ cấp chính trị. Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn.

Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là nơi duy nhất được giao đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Cùng với đó, quy định cũng nêu rõ: Các cơ sở đào tạo thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương hiện đang đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ kết thúc nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị từ ngày 1/1/2024. Các cơ sở này phải xây dựng lộ trình để kết thúc khóa học đối với các lớp khai giảng và các lớp đang đào tạo trung cấp chính trị trước ngày 31/12/2023.

Quy định số 57 thay thế các điều, khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP