Trong tỉnh

Tập trung nâng cao chất lượng thông tin thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh

Chiều 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung có buổi làm việc với Cục Thống kê về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Công thương, Y tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Thống kê.

Quang cảnh buổi làm việc

Tổ chức tốt việc điều tra, thu thập thông tin để phân tích, dự báo kịp thời về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Cục trưởng Cục Thống kê Phan Trường Sơn báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động ngành Thống kê từ năm 2021 đến nay

Trong thời gian qua, Cục Thống kê đã thực hiện nghiêm túc chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động thống kê; tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê; tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ điều tra, tổng điều tra, báo cáo thống kê và hồ sơ hành chính theo quy định của pháp luật.

Cục Thống kê đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong điều tra thống kê. Đặc biệt, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các khâu thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, giám sát, công bố và lưu giữ thông tin; từ đó rút ngắn một nửa thời gian xử lý và tiết kiệm kinh phí so với các kỳ Tổng điều tra trước.

Việc thực hiện chế độ báo cáo với Tổng cục Thống kê đã được các phòng nghiệp vụ bám sát chương trình nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm túc đầy đủ. Thời gian báo cáo kịp thời, đúng lịch; chất lượng thông tin của các báo cáo đáp ứng yêu cầu đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cục Thống kê đã thực hiện 2.392 lượt báo cáo, bình quân mỗi năm 797 lượt báo cáo.

Những năm gần đây, Cục thống kê đã xây dựng và thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế, góp phần gia tăng giá trị của báo cáo thống kê hàng quý và hàng năm. Đặc biệt, thông tin, báo cáo thống kê đã được biên soạn và sử dụng kịp thời trong xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế và hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Cục Thống kê biên soạn báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cuối kỳ và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đầu kỳ phục vụ cấp ủy và chính quyền các cấp ở địa phương.

Thực hiện Luật Thống kê, hàng năm Cục Thống kê đã biên soạn Niên giám thống kê cả tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã phát hành các ấn phẩm như: Kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 2010-2019; Kết quả Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tỉnh Nghệ An; Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế 2021. Các ấn phẩm này đã cung cấp thông tin phong phú, đa dạng phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê được thực hiện thường xuyên. Trong 3 năm qua, Cục Thống kê đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra việc sử dụng số liệu thống kê Nhà nước tại các Sở và UBND cấp huyện; thanh tra chuyên ngành 12 cuộc theo quyết định của Tổng cục Thống kê. Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã kiểm tra, giám sát 43 cuộc điều tra theo Quyết định của Cục trưởng.

Công tác nghiên cứu khoa học được thực hiện tốt; từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn ngành Thống kê có hơn 120 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, trong đó có nhiều sáng kiến được áp dụng vào công việc chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc.

Theo đánh giá của Tổng cục thống kê, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An năm 2021 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đạt 98,65%, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; năm 2022 đạt 98,97%, xếp thứ 14; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 99,18%, xếp thứ 17; Đảng bộ nhiều năm liền đạt Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiết lập hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có giá trị sử dụng cao

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đề nghị Cục Thống kê cần phối hợp với các ngành để rà soát các số liệu đảm bảo tính đúng, tính đủ và không bỏ sót số liệu

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa đề nghị cần tăng cường công tác tập huấn về thống kê cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ này của các Sở, ngành

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành đề nghị cần thống nhất việc cung cấp số liệu thống kê giữa ngành Thống kê và các ngành để không có sự chênh lệch số liệu giữa các đơn vị; tiếp tục tăng cường phối hợp, phúc tra số liệu hàng năm để số liệu thống kê sát với thực tế. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn về thống kê cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ này của các Sở, ngành; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu thống kê tích hợp sử dụng được trên môi trường mạng, tra cứu và in ấn nhanh...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao báo cáo của Cục Thống kê nêu được những kết quả đã đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu những kiến nghị để giải quyết tốt các vướng mắc, khó khăn của đơn vị.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác thống kê, theo Chủ tịch UBND tỉnh, số liệu thống kê là những con số “biết nói”, phản ánh chính xác và chính thống. Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Cục Thống kê đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao; tập trung nâng cao chất lượng thông tin thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; công khai, minh bạch; có tính so sánh.

Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng phân tích dự báo, tăng cường các báo cáo phân tích đánh giá, nhận định chuyên sâu để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đề xuất giải pháp để UBND tỉnh có căn cứ trong chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành biểu mẫu thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để ban hành trong quý IV năm 2023.

Đồng thời, phối hợp với Sở KH&ĐT và các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh để có Bộ chỉ tiêu đảm bảo tính tương đồng, sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh, nhất là chỉ tiêu thống kê cho các đơn vị cấp huyện, đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng cấp huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghiên cứu cách thức, phương pháp để tính toán một số chỉ tiêu mới như kinh tế số, đo lường đóng góp của ngành du lịch...

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành. Trong đó, triển khai thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021-2030; triển khai tốt các cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, như: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2024; điều tra lao động và việc làm năm 2024; khảo sát mức sống dân cư năm 2024; điều tra doanh nghiệp năm 2024; điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025... Chủ động tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt Luật Thống kê và tuyên truyền phổ biến thông tin thống kê, tình hình kinh tế - xã hội đến các doanh nghiệp và nhân dân. Cập nhật dữ liệu thống kê, đưa tin lên Trang thông tin điện tử Cục Thống kê để làm phong phú, sốngđộng các thông tin, số liệu thống kê. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Làm tốt công tác cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê; đặc biệt từng bước thực hiện Chuyển đổi số trong công tác thống kê. Tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đặc biệt là xây dựng đội ngũ kế cận phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thống kê. Quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống của cán bộ công nhân viên.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành địa phương trên các mặt công tác, trong đó nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa các Sở, ngành với Cục Thống kê, nhất là trong việc kết nối, cung cấp, phổ biến, chia sẻ thông tin thống kê với nhau nhằm thiết lập hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có giá trị sử dụng cao. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP