TP HCM rà soát quy hoạch cán bộ

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, TP HCM tập trung rà soát và đưa vào quy hoạch những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tâm huyết

TOP