Chiến sỹ ĐBP Keng Đu tăng gia sản xuất nguồn thực phẩm sạch

Đứng chân ở địa bàn xã biên giới xa xôi, hẻo lánh nhất của tỉnh Nghệ An, điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng khắc phục khó khăn, những năm qua, Đồn BP Keng Đu là đơn vị được đánh giá là điển hình về phong trào tăng gia sản xuất của BĐBP Nghệ An, đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch tại chỗ cung cấp cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở đây.

“Thực túc binh cường” ở một đơn vị vận tải

Tiểu đoàn 25 vận tải (Sư đoàn 324, Quân khu 4) có quân số không đông, phân tán, đất đai không rộng, bạc màu lại đóng quân ở khu vực có thời tiết khắc nghiệt song những năm qua đã tăng gia sản xuất hiệu quả, vừa nâng cao đời sống bộ đội, vừa tạo cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”

TOP