Bình Định chính thức có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định vừa được Thủ tướng phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 – 2026, sau khi được 100 % đại biểu tham gia kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII bỏ phiếu tán thành.

Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

TOP