Bi kịch mối tình đầu

Đợi nửa cuộc đời mới cưới được người trong mộng song hôn nhân thất bại khiến kẻ cuồng tình ở Trung Quốc lập mưu trả thù.

TOP