Dự án khu đô thị 'khủng' treo gần 10 năm

Là một dự án đô thị lớn với diện tích được quy hoạch hơn 24 ha do Công ty Xi măng Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư, nhưng sau gần 10 năm vẫn chưa có động tĩnh về việc xây dựng. Tình trạng này vừa gây lãng phí nguồn lực, vừa ảnh hưởng đến người dân trong diện quy hoạch và của thị xã.

TOP