Công ty mua bán nợ của Tân Hiệp Phát làm ăn ra sao?

Sau khi sử dụng "núi tiền" trong tay để lấn sân sang bất động sản, ‘đế chế’ nhà Dr Thanh còn thể hiện tham vọng lớn với lĩnh vực mua bán nợ khi thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC (VNAMC) năm 2018. Tuy nhiên kể từ khi thành lập công ty này liên tiếp báo lỗ qua các năm.

TOP