Nghệ An: Huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện Đề án 06 hiệu quả

Xác định rõ tầm quan trọng của dữ liệu quốc gia về dân cư, tính cấp thiết của việc “làm giàu”, “làm sạch” dữ liệu, UBND tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ hiệu quả những nhiệm vụ của Đề án 06.

TOP