Taluy đổ sập, 4 người chết

Vụ tai nạn xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

TOP