Giáo dục

Sinh viên Trường CĐ Y tế Quảng Nam sẽ sớm nhận bằng tốt nghiệp dù chưa có hiệu trưởng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã có hướng dẫn để Trường CĐ Y tế Quảng Nam sớm cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Ngày 19-6, ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, đã có công văn hướng dẫn việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên của Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Trường CĐ Y tế Quảng Nam

Trong công văn, Sở LĐ-TB-XH cho biết căn cứ Thông tư 10 ngày 13-3-2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, trường hợp các trường mà cơ quan có thẩm quyền chưa bổ nhiệm hiệu trưởng thì phó hiệu trưởng được giao phụ trách trường có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp là người ký cấp bằng tốt nghiệp.

Vì vậy, Sở LĐ-TB-XH đề nghị Trường CĐ Y tế Quảng Nam khẩn trương rà soát, báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh xem xét việc giao phụ trách trường có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp đối với 1 phó hiệu trưởng, để thực hiện ký cấp bằng tốt nghiệp và ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, sinh viên trong thời gian chưa có hiệu trưởng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Trường CĐ Y tế Quảng Nam vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, cho rằng theo quy định, những người có thẩm quyền được ký vào văn bằng tốt nghiệp gồm hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản.

Tuy nhiên, hiện nay tại Trường CĐ Y tế Quảng Nam chỉ có 2 phó hiệu trưởng (riêng hiệu trưởng đang bị khởi tố bị can), chưa có ai đủ thẩm quyền để ký vào văn bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Trường CĐ Y tế Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép ông Bùi Long Ẩn, Phó Hiệu trưởng, được ký cấp "giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời" cho sinh viên tốt nghiệp kỳ này, với số lượng dự kiến 120 người.

Sau khi nhận văn bản của Trường CĐ Y tế Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở LĐ-TB-XH hướng dẫn trường về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Như vậy, theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam thì việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tại Trường CĐ Y tế Quảng Nam không gặp quá nhiều trở ngại.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP